Saturday, 07/12/2019

Daily Archives: 22/08/2019

Tin xem nhiều

Chúa Nhật XX Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/Yu0GRaCMSQc ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

 Thứ Bảy, Ngày 03 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  Tv 144, 8-9 Chúa là...

 Thứ Ba, Ngày 10 Tháng Mười | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Gn 3,1-10 Tin mừng: Lc 10,38-42   Ca...

Chúa Nhật Lễ Lá | Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài Nghe nhạc và Download File MP3 | File PDF https://youtu.be/phQ6M4Hs3pY PANÔ CHÚA NHẬT LỄ LÁ Xem...