Monday, 23/09/2019

Daily Archives: 22/08/2019

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | March 25, 2019 – March 31, 2019

March 25, 2019 « March 24  |  March 26 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website The Annunciation of the Lord Isaiah delivers a message that the Lord will...

Thứ Ba, ngày 05 Tháng Hai, Thánh A-ga-ta, Đồng Trinh, Tử Đạo, Lễ Nhớ |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)             Ca nhập lễ Đây là một số trinh nữ...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | October 29, 2018 – November 4, 2018

October 29, 2018 « October 28  |  October 30 » Monday of the Thirtieth Week in Ordinary Time Lectionary: 479 Reading 1 Eph 4:32–5:8 Brothers and sisters: Be kind to one another,...

Thứ Tư, ngày 20 Tháng Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Tv 30,3-4 Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá...

Bài giảng Chúa Nhật XIX Quanh Năm B

1. Video bài giảng Tóm Ý: Do Thái phàn nàn kêu trách: Vì sao hắn dám làm phách quá tay Con nhà thợ mộc kém may Mà dám nổ...