Tuesday, 25/02/2020

Daily Archives: 21/08/2019

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, 09 Tháng Mười Một, Cung Hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô, Lễ Kính | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   Kh 21,2 Tôi thấy thành...

Ngày 12 Tháng Mười Một, Chúa Nhật 32 Thường Niên, A | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Kn 6, 12-16 Bài đọc...

Đội cận vệ Thụy Sĩ đặt 80 bộ giáp

cath.ch, 2017-04-04 Ngày 3 tháng 4-2017, hãng tin Reuters nước Anh cho biết một hãng rèn nước Áo sẽ phải giao 80 bộ giáp cho...

Thứ Hai, Ngày 01 Tháng Năm, Thánh Giu-se Thợ | Lời Chúa trong Thánh Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc:   St 1, 26 – 2,3 Tin...

Bài giảng Chúa Nhật VII Quanh Năm A

Các con đã nghe dạy rằng: Móc mắt! bẻ răng! công bằng, báo oán. Đời sống hào hùng hoành tráng: Can đảm chìa má không ngán tát...