Monday, 23/09/2019

Daily Archives: 09/08/2019

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 01 Tháng Năm, Thánh Giu-se Thợ | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ : Tv 127,1-2 Hạnh phúc...

Thứ Tư, Ngày 07 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 118,133 Lạy Chúa, theo...

Thứ Năm, ngày 14 Tháng Ba | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ :  Tv 5,2-3 Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời...

“Và đây là hoa trái của chiến tranh: hận thù, chết chóc, trả thù”

by phanxicovn Đức Phanxicô tại Mộ Ardeatin fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2017-11-02 “Đây là hoa trái của chiến tranh: hận thù, chết chóc, trả thù… Xin Chúa tha...

Thứ Sáu, Ngày 12 Tháng Giêng, Kính Thánh Tâm Chúa | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Sm 8,4-7.10-22a   Tin Mừng: Mc...