Monday, 23/09/2019

Daily Archives: 05/08/2019

Tin xem nhiều

Khơi dậy lòng vị tha và quảng đại nơi trẻ con

by phanxicovn Cho đồ chơi của mình, nghĩ đến người khác không phải là chuyện hiển nhiên của một em bé. Lòng vị tha và...

Thứ Tư, Ngày 16 Tháng Năm | LCTTL Năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Tv 46,2 Vỗ tay...

Ban ngày các người vô gia cư không được ở gần Vatican

by phanxicovn la-croix.com, Nicolas Senèze, Rôma, 2017-09-22 Vì lý do an ninh, Hiến binh Vatican yêu cầu những người vô gia cư lánh Quảng trường Thánh...

Thứ Bảy, Ngày 05 Tháng Tám, Cung Hiến Thánh Đường Maria | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Lv 25, 1.8-17 Tin Mừng: Mt...

Thứ Bảy, Ngày 07 Tháng Tư, Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Tv 104,43 Chúa đưa...