Monday, 23/09/2019

Daily Archives: 01/08/2019

Tin xem nhiều

Cầu nguyện xin Thánh Pérégrin chữa bệnh ung thư

by phanxicovn Lời cầu nguyện cực mạnh để xin Thánh Pérégrin chữa bệnh ung thư fr.aleteia.org, Philip Kosloski, 2018-02-08 Chúng ta cầu nguyện xin Thánh Pérégrin, thánh...

Thứ Hai, Ngày 21 Tháng Năm, Tuần 7 Thường Niên | LCTTL Năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ: Tv 12,6 Lạy Chúa, con...

Đức Thánh Cha thăm Nhà Bảo tàng Occupations and Freedom Struggles ở Vilnius

‘Lạy Chúa, trong nơi tưởng nhớ này, chúng con khẩn cầu rằng tiếng kêu khóc của Người giữ chúng con biết cảnh tỉnh.’ 23 tháng...

Thiếu kiên nhẫn là lỗi lớn nhất của bạn? Thánh Cyprien có thể giúp...

by phanxicovn fr.aleteia.org, Linh mục Michael Rennier, 2017-09-25 Thánh  Cyprien giải thích cho chúng ta làm thế nào để vượt lên một trong các khiếm khuyết...

Thứ hai, ngày 04 tháng chín | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Phạm Tấn Huy | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Tx 4, 13-18 Tin...