Tuesday, 25/02/2020

Daily Archives: 01/08/2019

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 21 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Kh 19,5; 12,10 Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những...

Vì sao người Amazon đội mũ lông vũ

by Phanxico.vn la-croix.com, Mélinée Le Priol, Rôma, 2019-10-14 Phút cầu nguyện với người bản địa trong ngày khai mạc Thượng Hội đồng Amazon. Pierpaolo Scavuzzo/Photoshot/MaxPPP Trong vòng...

Một em bé, ngay cả khi không hoàn hảo, vẫn là một công trình...

Một em bé, ngay cả khi không hoàn hảo, vẫn là một công trình tạo dựng trong bàn tay của Chúa — Đức Thánh...

Thứ Hai, ngày 27.01 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 95,1.6 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,...

Thứ Năm, Ngày 01 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Các bài đọc hôm nay qua giọng đọc Bạch Thảo Ca nhập lễ:   Tv 138,23-24 Lạy Chúa, xin dò xét lòng con để biết rõ, xin...