Thursday, 17/10/2019

Daily Archives: 19/06/2019

Tin xem nhiều

Đức Phanxicô, 5 năm qua 30 tấm hình

By phanxicovn elpais.com, 2018-03-12 Từ khi được bầu chọn năm 2013 sau khi Đức Bênêđictô XVI từ nhiệm, Đức Phanxicô đã tạo một sự chú ý...

Thứ Tư, Ngày 15 Tháng Mười Một, Thánh An-be-tô Cả, Giám Mục, Tiến Sĩ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Kn 6,1-11 Tin Mừng: Lc 17,...

Chúa Nhật III Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/2ZPmsfZMCgI ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Tư, Ngày 02 Tháng Tám, | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Xh 34, 29-35 Tin Mừng: ...