Thursday, 17/10/2019

Daily Archives: 15/06/2019

Tin xem nhiều

Ngày 15 Tháng Tư, Thứ Hai Tuần Thánh | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Tv 34,11-12.23 Bọn chứng nhân giả dối đứng lên,...

Bài giảng Chúa Nhật 3 Quanh Năm C

Đường xưa lối cũ đá mòn, Con về quê cũ làm tròn lời xưa. Tin mừng cứu độ làm mưa, Cho đời bớt khổ, dẫn đưa về...

Thứ Bảy, ngày 15 Tháng Sáu | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ: Tv 26,1-2 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ...

Thứ Ba, Ngày 27 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc:  Is 1,10.16-20   Tin Mừng: Mt 23,1-12 Ca...

Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật XXIV Thường Niên...

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Hiếu Nguyễn & Ngọc Điệp Video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/nzKVwVgJ8tg Download File PDF...