Thursday, 17/10/2019

Daily Archives: 13/06/2019

Tin xem nhiều

Tháng Tư Năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài...

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống | Thơ – Nhạc & Ảnh diễn ý bài...

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Ngâm thơ: Trà Lý | Nghe và Download File MP3 https://youtu.be/RsUkAMZilSg VIDEO NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên...

Thứ Sáu, ngày 12 Tháng Bảy | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 47,10-11 Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con...

Thứ Năm, Ngày 06 Tháng Chín | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa...

Thứ Ba, ngày 23 Tháng Tư, Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  x Hc 15,3-4 Chúa cho kẻ kính sợ...