Wednesday, 17/07/2019

Daily Archives: 13/06/2019

Tin xem nhiều

Bạn có thể mất ơn gọi không?

by phanxicovn Ronald Rolheiser, 2018-01-15 Gần đây, tôi nhận được một lá thư chia sẻ rằng ông ấy vẫn còn bị ám ảnh sâu sắc bởi...

Chúa Nhật 5 Phục Sinh | Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

VIDEO NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Quốc Cường | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn Nghe...

Thứ Tư, Ngày 15 Tháng Tám, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Kh 12,1 Có điềm lớn...

Chùm ảnh: Khám phá nhà thờ có lịch sử lâu đời nhất Sài Gòn

Bởi Brown Sugar - 2 May, 2019 --- Không chỉ là một cơ sở tôn giáo quan trọng, ngày nay nhà thờ Chợ Quán còn là...

Chúa Nhật XI Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/RxIOyBTfG_4 ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy