Thursday, 17/10/2019

Daily Archives: 12/06/2019

Tin xem nhiều

Hồ bơi trên mái Nhà thờ Đức Bà? Dưới đây là 6 đề xuất...

Hồ bơi trên mái Nhà thờ Đức Bà? Dưới đây là 6 đề xuất cải tiến kỳ lạ ChurchPOP Editor 25 tháng Năm, 2019 Mọi người trên...

Tâm tình của người thọ ơn Cha Diệp

Lm Peter Trần Thế Tuyên Tôi là linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, nguyên là Cáo Thỉnh Viên án tuyên Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu...

Lễ Dầu: Đức Phanxicô muốn có các “linh mục đường phố”

by phanxicovn Các linh mục gần gũi, các linh mục có mặt, các linh mục nói chuyện với mọi người” fr.zenit.org, Anne Kurian, 2018-03-29 “Các linh mục...

Hãy truyền tải niềm vui của Tin mừng bằng chứng tá (#1)

Hãy truyền tải niềm vui của Tin mừng bằng chứng tá, Đức Thánh Cha nói với Bộ Truyền thông (#1) Ngài bỏ bài diễn từ...

Tại sao Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en là bổn mạng của các chiến sĩ...

by phanxicovn fr.aleteia.org, Angélique Provost, 2017-09-29 Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en là bổn mạng của thợ đóng thùng gỗ, người làm bánh mì, bánh ngọt, người...