Wednesday, 17/07/2019

Daily Archives: 12/06/2019

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 02 Tháng Giêng, Thánh Baxiliô Cả và Thánh Ghêgôriô Nadien, Giám mục,...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Ga 2, 22-28   Tin Mừng: ...

Vì sao nhà trừ quỷ lúc nào cũng bắt quỷ nói tên nó ra?

by phanxicovn fr.aleteia.org, Chiara Santomiero, 2017-10-26 Linh mục César Truqui, người Thụy Sĩ, trong cuộc phỏng vấn linh mục khuyên không nên nhìn Sự Dữ có...

Thứ Tư, Ngày 22 Tháng Tám, Đức Ma-ri-a Trinh Nữ Vương, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  Tv 44,10 Lạy Chúa, bên...

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến Hiroshima và Nagasaki vào Tháng Mười Một

Đức Thánh Cha Phanxico sẽ đến Hiroshima và Nagasaki vào Tháng Mười Một Chuyến hành hương hòa bình 28 tháng Sáu, 2019 02:36 | ANITA BOURDIN THÀNH VATICAN,...

Thứ Bảy, Ngày 27 Tháng Mười, Kính Đức Trinh Nữ Vương

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...