Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 11/06/2019

Tin xem nhiều

Chúa Nhật Lễ Lá | Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài Nghe nhạc và Download File MP3 | File PDF https://youtu.be/phQ6M4Hs3pY PANÔ CHÚA NHẬT LỄ LÁ Xem...

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/diE5bYgyQbY ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Panô Chúa Nhật XIX Quanh Năm B

Franc Lee Tin Mừng: Ga 6,41-51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Khi ấy, người Do-thái xầm xì...

Thứ Bảy, Ngày 24 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 21,7.20 Thân sâu bọ...