Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 10/06/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 17 Tháng Bảy | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Xh 1,8-14.22 Tin Mừng: Mt 10,34-11,1 Ca...

Ngày 21 Tháng Mười, Chúa Nhật 29 Thường Niên, | LCTTL Năm B, Ngày Thế Giới...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 16,6.8 Con kêu...

“Hãy đến từ lòng người và đến chính nơi ta” | Chuyện phiếm Đạo/Đời

Chuyện Phiếm đọc trong tuần 32 Thường niên năm B 11-11-2018 “Hãy đến từ lòng người và đến chính nơi ta.” “Đến với lòng thật thà...

Thứ Tư, 27 Tháng Mười Hai, Thánh Gio-an, Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng,...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Thứ năm, ngày 28 tháng mười hai Các...

Thứ Tư, ngày 22 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 70,8.23 Lạy Chúa, xin cho miệng con đầy lời...