Thursday, 19/09/2019

Daily Archives: 10/06/2019

Tin xem nhiều

Mùa thu nơi giáo đường

Kim Oanh Lá mùa uống giọt sương rơi Tình người thấm mát ân Trời tuôn ban Hồi chuông nhẹ tiếng ngân vang Giáo Đường thu tịnh bình an bên Ngài Bóng nhỏ...

Tháng Mười năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài...

Bài giảng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C

Thánh Thần soi sáng quá chừng, Bài giảng, thơ nhạc, tưng bừng phô trương. Xin mời dẹp bớt vấn vương, Nghe giảng nghe nhạc du dương cuộc...

Thứ Hai, Ngày 13 Tháng Mười Một | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Kn 1, 1-7 Tin Mừng:  Lc...

Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật XXIII Thường Niên...

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Ngâm thơ: Trà Lý | Video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/jnvjAYhslds NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang...