Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 09/06/2019

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, ngày 24.01, Thánh Phanxicô Salêsiô, Gm, Ts Ht | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Ed 34,11,23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên...

Bài giảng Chúa Nhật XXVII Quanh Năm, C

Thơ diễn ý: Lòng tin lớn bằng hạt cải, Sẽ thành sức mạnh, băng ải vượt đồi. Cây dâu! Bứng rễ đâm chồi, Dưới lòng biển cả, sóng...

Thượng Hội đồng về Amazon Addresses vấn đề buôn bán ma túy và kêu...

Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với người thổ dân ở Puerto Maldonado © Synod For The Amazon Trong Tổng Công nghị thứ 6,...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

https://youtu.be/NVibuifcPag oOo Trước khi từ giả lên trời Chúa gặp môn đệ ban lời khuyên răn: Quyền hành khắp cõi gian trần Trên Trời cao thẳm trao ban cho...

Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Tám, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đnl 6, 4-13 Tin Mừng: Mt...