Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 07/06/2019

Tin xem nhiều

Thứ Tư, Ngày 30 Tháng Tám, Kính Thánh Giuse | Lời Chúa Trong Thánh Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Phạm Tấn Huy | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Tx 2,9-13 Tin Mừng:...

Chúa Nhật IV Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/yFhfIyN77VU ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Tư, Ngày 23 Tháng Tám, Kính Thánh Rô-xa Li ma, Trinh Nữ | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Phạm Tấn Huy | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Tl 9,6-15   Tin Mừng: Mt...

Bài giảng Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm B

Tóm ý: Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh Cầu ơn thiên triệu đọc kinh hãm mình. Kính xin Thiên Chúa giữ gìn Mục tử đích thực quên mình...

Khiết tịnh và Tình yêu

by phanxicovn Ronald Rolheiser, 2018-19-10 Khốn cho khiết tịnh, nếu nó không được thực hành trong yêu thương, nhưng khốn cho yêu thương mà không có...