Thursday, 19/09/2019

Daily Archives: 06/06/2019

Tin xem nhiều

Thứ Tư, ngày 29 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 17,50; 21,23 Lạy Chúa, giữa muôn dân, con cất...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

1. Bài giảng dạng Video https://youtu.be/nYCmJkrD-gU Tóm Ý: Môn đồ đi lên núi cao Điểm hẹn gặp gỡ ban trao uỷ quyền Trời cao đất thấp nối liền Quyền năng...

Thứ Ba, Ngày 27 Tháng Mười Một | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ :  Tv 87,3 Lạy Chúa, xin cho lời con cầu...

Chúa Nhật, 30 tháng 12, Lễ Thánh Gia Thất, năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Lc 2,16 Các mục đồng hối hả ra đi, tới...

Thứ Tư, ngày 01 Tháng Năm, Thánh Giuse Thợ | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ : Tv 127,1-2 Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ...