Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 06/06/2019

Tin xem nhiều

video

Colombia: Đức Thánh Cha dâng Lễ kính Thánh nô lệ của người nô lệ,...

Vatican - Tiếng Việt https://youtu.be/HwoVJJBEbu8

Thứ Sáu, ngày 18 Tháng Một, Tuần Lễ Cầu cho các Kitô Hữu Hiệp Nhất |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả, giữa muôn ngàn...

Thứ Ba, Ngày 08 Tháng Tám, Thánh Đa-minh, Linh Mục, Lễ Nhớ | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Kn 7,7-10 Tin Mừng   Lc 9,57-62 Ca...

Thứ Hai, ngày 06 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người...

Ngày 29 Tháng Bảy, Chúa Nhật 17 Thường Niên, B | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ : Tv 67,6-7.36 Thiên Chúa...