Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 05/06/2019

Tin xem nhiều

Thứ Ba Ngày 3 Tháng Mười | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Dcr 8,20-23 Tin mừng: Lc 9,51-56 Ca...

Thứ Năm Ngày 5 Tháng Mười, Kính Máu Thánh Chúa Giê-su | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12 Tin mừng: Lc 10,1-12   Ca...

Phanxicô tặng các bạn trẻ tràng hạt

By phanxicovn 24/04/2019  Nhân dịp lễ Thánh Jorge, Đức Phanxicô tặng các bạn trẻ tràng hạt Tràng hạt ngày JMJ 2019 được làm tại Bê-Lem Ngày 23 tháng...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Thơ diễn ý: Xin Thầy giải tán đám đông, Chỗ nầy hoang dã mênh mông khô chồi. Họ đã đói khát quá rồi, E rằng té xỉu bên...

Bài giảng Chúa Nhật V Mùa Chay năm B

Tóm ý: Hạt lúa gieo vào lòng đất Khư khư giữ lấy không mất không tàn Xả thân hư thối không màng Đâm hoa kết trái sinh ngàn...