Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 04/06/2019

Tin xem nhiều

Lịch Phụng Vụ Tháng Mười Hai 2018 năm C

THÁNG MƯỜI HAI 2018 Ý cầu nguyện: Cầu cho việc truyền đạt đức tin: Xin cho những người dấn thân phục vụ việc tìm hiểu...

Những khuôn mặt hằn nét đau khổ bởi cuộc sống nhưng cao thượng và...

by phanxicovn Những khuôn mặt hằn nét đau khổ bởi cuộc sống nhưng cao thượng và tươi cười: “Tôi mang tất cả họ trong tâm...

Thứ Bảy, ngày 18 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  1Pr 2,9 Anh em là dân riêng của Thiên Chúa, hãy...

Bài giảng Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C

Mong là bắt gặp tại trận Không phải ngoại tình nhưng bận lắng nghe Lời Chúa dịu ngọt êm re Tâm hồn thanh thoát khoẻ re suốt...

Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Giêng | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ : Gl 4,4-5 Thiên Chúa đã sai Con mình tới,...