Monday, 26/08/2019

Daily Archives: 04/06/2019

Tin xem nhiều

Panô Chúa Nhật XXV Quanh Năm B

Franc Lee Tin Mừng:  Mc 9,30-37 Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người. Tin Mừng Chúa Giê-su...

Thứ sáu, ngày 05 tháng Giêng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Ga 3, 11-21   Tin Mừng:...

Thứ Hai, Ngày 26 Tháng Sáu | Lời Chúa trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  St 12,1-9 Tin Mừng: Mt 7,1-5 Ca...

Ngày 01 Tháng Tư, Chúa Nhật Phục Sinh | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  x. Tv 138,18.5-6 Lạy Cha,...

Chúc Mừng Bổn Mạng Cha Peter Trần Thế Tuyên

Một năm cho nổ một lần Đem khoe thiệp chúc người gần kẻ xa Cho đời là một bài ca Ngợi khen danh Chúa! Hoan ca tình...