Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 04/06/2019

Tin xem nhiều

Thứ Năm, Ngày 27 Tháng Bảy, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu  | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Xh 19,1-2.9-11.16-20b Tin Mừng: Mt 13,10-17 Ca...

Thứ Năm, ngày 23 Tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Gr 7,23-28 Tung hô Tin Mừng:...

Thứ Hai, Ngày 12 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 30,7-8 Lạy Chúa, con...

Thứ Tư, ngày 06 Tháng Hai, Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn Tử Đạo, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  Tv 33,20-21 Người công chính gặp nhiều nỗi gian...