Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 02/06/2019

Tin xem nhiều

Nhạc, thơ diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật I Mùa Vọng năm...

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Lạc Văn Video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/hf4XLzmWBVw Download bài nhạc PDF tại đây  

Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Anrê ở Amalfi, Ý

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên Phêrô, Anrê, Gioan và Giacôbê. Bốn môn đệ quê làng Bethsaida, chài lưới, được Chúa gọi đầu tiên và đồng hành...

Ai giữ các điều răn mới là người yêu mến Thầy | Chúa Nhật...

vô hạ Thưa Thầy Giêsu, 1. Trước hết con xin gặp riêng Thầy để nộp Bài Tập mà cả lớp con đã học về Bí tích...

Thứ Sáu, Ngày 04 Tháng Năm| LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Kh 5,12 Con Chiên...

Thứ Sáu, Ngày 29 Tháng Chín, Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-ên, Gáp-ri-en, Ra-pha-en, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đn 7,9-10.13-14 Hoặc:   Kh 12,7-12a Tin Mừng  ...