Monday, 26/08/2019

Daily Archives: 02/06/2019

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 7 Phục Sinh | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/VWD4FvGi8tE ĐÁP CA Nghe và Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Nghe và Download File MP3 | File...

Chữ “Amen” có nghĩa là gì?

by phanxicovn fr.aleteia.org, Linh mục Henry Vargas Holguín, 2015-10-29 Ý nghĩa chữ Amen thì rất cụ thể, rất đặc biệt mà không một ngôn ngữ có...

Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Mười Hai, Thánh Đa ma xô I, Giáo Hoàng |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế, và...

Thứ Ba, Ngày 12 Tháng Sáu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ: Tv 26,1-2 Chúa là nguồn...

Ngày 04 Tháng Hai, Chúa Nhật 5 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  G 7,1-4.6-7   Bài đọc 2: ...