Thursday, 19/09/2019

Daily Archives: 26/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ Tư, Ngày 17 Tháng Giêng, Thánh An-tôn, Tu Viện Trưởng, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài Ðọc: 1 Sm 17, 32-33. 37....

Lịch Phụng Vụ Tháng Sáu 2019 năm C

THÁNG SÁU Ý cầu nguyện: Cầu cho các linh mục, qua cuộc sống đơn sơ và khiêm tốn, tích cực dấn thân liên đới với những...

Thứ Ba Ngày 3 Tháng Mười | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Dcr 8,20-23 Tin mừng: Lc 9,51-56 Ca...

Thứ Hai, ngày 25 Tháng Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  Tv 12,6 Lạy Chúa, con tin cậy vào tình...

Hãy sống bớt sợ hãi

by phanxicovn rock springer in Greece. Ronald Rolheiser, 2012-10-28 Chúng ta sống quá sợ hãi Thiên Chúa. Sự sợ hãi có nhiều khía cạnh, từ mê tín...