Thursday, 19/09/2019

Daily Archives: 25/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ Năm, Ngày 12 Tháng Mười, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Ml 3, 13-20a Tin Mừng: Lc...

Lịch Phụng Vụ Tháng Sáu 2019 năm C

THÁNG SÁU Ý cầu nguyện: Cầu cho các linh mục, qua cuộc sống đơn sơ và khiêm tốn, tích cực dấn thân liên đới với những...

Thứ Năm, 08 Tháng Mười Một, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu...

Lịch Phụng Vụ Tháng Tư 2019 năm C

THÁNG TƯ Ý cầu nguyện: Cầu cho các bác sĩ và các cộng tác viên nhân đạo của họ trong các vùng chiến tranh là...

Thứ Sáu, Ngày 31 Tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A   

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Kn 2,1a.12-22 Tin Mừng: Ga 7,1-2.10.25-30 Ca...