Thursday, 19/09/2019

Daily Archives: 24/05/2019

Tin xem nhiều

Xin cầu nguyện cho 2 Tân Chức ở Canada

Bạn bè thân hữu gần xa, Những anh em chủng sinh được bảo lãnh sang tu học ở Canada thường gặp nhiều khó khăn: Xa gia...

Chúa Nhật I Mùa Vọng C | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/YSap4rV9mVQ ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Cáo Thỉnh Viên Án Tuyên Thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp

Cáo Thỉnh Viên và Phó Cáo Thỉnh Viên: Cáo thỉnh viên: Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên Phó Cáo thỉnh viên: Lm. Dương Hữu Nhân - trong...

Thứ Hai, Ngày 16 Tháng Bảy, Đức Mẹ Núi Cát-minh | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...

“Các con hãy giữ nụ cười”

by phanxicovn zenit.org, Marina Droujinina, 2017-09-06  Đức Phanxicô nói với các em trẻ lớp thêm sức của địa phận Chiavari tại Nhà Thánh Mácta: “Các con...