Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 24/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 2 Tháng Mười, Các Thiên Thần Hộ Thủ, Lễ Nhớ | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Ex 23, 20-23 Tin mừng: Mt...

Thứ Tư, ngày 13 Tháng Hai | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ: Tv 94,6-7 Hãy đến đây, ta cúi mình thờ lạy,...

Chúa Nhật XXI Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/ZtXYKxMiYKI ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Ngày 22 Tháng Tư, Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh | Lời Chúa trong Thánh Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 4,13-21 Tin Mừng   Mc 16,9-15 Ca...

Đức Phanxicô khuyến khích công việc kiến tạo hòa bình của các cựu quân...

By phanxicovn Đức Phanxicô gặp các cựu quân nhân ở phi trường Bogota sáng thứ sáu 8 tháng 9-2017 fr.zenit.org, Anne Kurian, 2017-09-08 Sáng thứ năm 8...