Thursday, 19/09/2019

Daily Archives: 23/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ Năm, ngày 03 Tháng Năm, Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ, Lễ Kính | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Đây là những vị thánh...

Người phụ nữ mang đến cho thế giới vẻ đẹp hài hòa |...

Vatican | Tiếng Việt https://youtu.be/rX-fxldxjTU

Câu chuyện Giáng Sinh

NguoiAnGiang “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền...

Ngày 25 Tháng Sáu, Chúa Nhật 12 Thường Niên, A | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Gr 20, 10-13 Bài đọc...

Bài giảng Chúa Nhật XX Quanh Năm A

Chúa đến Ty-rô Si-đông Đàn Bà ngoại đạo hết lòng nài van. Con tôi quỉ ám lầm than Hành hạ khốn khổ!  Ngài ban ơn lành! Lấy bánh...