Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 23/05/2019

Tin xem nhiều

Chúa Nhật II Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/PJZhy0PrhKQ ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3

Thứ Tư, Ngày 19 Tháng Mười Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  x  Dt 10,37 Đấng phải đến sẽ đến, Người không...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | September 24, 2018 – September 30, 2018

September 24, 2018 « September 23  |  September 25 » Monday of the Twenty-fifth Week in Ordinary Time Lectionary: 449 ooo Reading 1 Prv 3:27-34 Refuse no one the good on which...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | January 18, 2019 – February 24, 2019

February 18, 2019 « February 17  |  February 19 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website The first reading tells the murder of Abel by his brother Cain,...

Thứ Sáu, 24 Tháng Mười Một, Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc Và Các...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 Hoặc:   Kn...