Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 21/05/2019

Tin xem nhiều

“Từ giã hoàng hôn trong mắt em” | Chuyện Phiếm Đạo/Đời

Chuyện Phiếm đọc sau ngày Lễ Mình Máu Chúa năm C 23/6/2019 “Từ giã hoàng hôn trong mắt em” “Tôi đi tìm những phố không đèn Gió...

Thứ Hai, Ngày 08 Tháng Năm | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 11,1-18 Tin Mừng    Ga 10,11-18 Ca...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | December 17, 2018 – December 23, 2018

December 17, 2018 « December 16  |  December 18 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Today’s First reading from Genesis has the Israelite patriarch Jacob giving a...

Bài giảng Chúa Nhật XVII Quanh Năm B

Tóm ý: Chúa sang bên kia biển Hồ Dân chúng kéo đến tha hồ mừng vui Chúa thành điểm tựa tới lui Bệnh hoạn cứu chữa, Tin Vui...

Thứ Bảy, Ngày 13 Tháng Năm  | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy Bài đọc:   Cv 13, 44-52 Tin Mừng   Ga...