Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 21/05/2019

Tin xem nhiều

Chúa Nhật Lễ Lá B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/oKHhnBVU1Oc ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF GRADUALE Download File MP3 | File PDF  

Panô Chúa Nhật Lễ Lá

NguoiAnGiang Tin Mừng  Mc 11,1-10 Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Mác-cô. Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức...

Thứ Ba, Ngày 20 Tháng Ba | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Ca nhập lễ:  Tv 26,14 Hãy cậy trông...

Ông Louis Nhiệm nhận ơn lành Cha Diệp chuyển cầu | Xin Cha chuyển...

Xin mời thưởng thức những câu chuyện rất thật: Xin Cha chuyển cầu 4: Ông Louis Nhiệm, quê Hoà Thành,  tin tưởng và nhận được ơn lành...

Daily Readings Audio | March 19, 2018 – March 25, 2018

March 19, 2018 « March 18  |  March 20 » Solemnity of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary Lectionary: 543 Reading 1 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16 The...