Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 19/05/2019

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | May 7, 2018 – May 13, 2018

May 7, 2018 « May 6  |  May 8 » DAILY MEDITATION by Rev. Peter Tuyen Tran ooo In the first reading, Paul and Timothy travel to cities on the Aegean...

Ngày 07 Tháng Năm, Chúa Nhật IV Phục Sinh, A. Lễ Chúa Chiên Lành, Cầu Nguyện...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   Cv 2,14a.36-41 Bài đọc 2: ...

Thứ Năm, Ngày 9 Tháng Tám, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ  (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa...

Đức Hồng y Parolin: Công trình tạo dựng đẹp nhất của Thiên Chúa là...

Diễn từ tại Đại hội các Gia đình Thế giới lần thứ 12. 17 tháng Chín, 2018 16:13 ZENIT STAFF Dưới đây là văn bản diễn văn...

Lời nói thật của một bác sĩ

Khi vào nghề Y đến nay đã hơn 30 năm, hễ cứ đến ngày này là nhận nhau những lời chúc tụng. Tôi không...