Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 17/05/2019

Tin xem nhiều

Ngày 28 Tháng Ba, Thứ Tư Tuần Thánh | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Pl 2,10.8.11 Khi vừa nghe...

Thứ Tư, ngày 03 Tháng Tư | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Tv 68,14 Lạy Chúa, con xin dâng Ngài lời...

Ngày 22 Tháng Mười, Chúa Nhật 29 Thường Niên, A | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Is 45,1.4-6   Bài đọc 2: ...

Ngày 18 Tháng Tư, Thứ Năm Tuần Thánh | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  x Gl 6,14 Chúng ta phải hãnh diện về...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | May 27, 2019 – June 2, 2019

May 27, 2019 « May 26  |  May 28 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, click vào đây Memorial of Saint Augustine of Canterbury In the first...