Thursday, 19/09/2019

Daily Archives: 17/05/2019

Tin xem nhiều

Ghana: Xe ba bánh của hy vọng.

By phanxicovn. Xe ba bánh chạy nhờ sức mạnh của cánh tay | © peresblancs.org Ở Ghana, sư huynh truyền giáo người Anh Trevor Robinson làm...

Bài giảng Chúa Nhật X Quanh Năm B

1. Bài giảng dạng Video https://youtu.be/LMweEuL_0_8 Tóm ý: Tiếng tăm đồn thổi kéo lôi Đám đông tuôn đến ôi thôi đầy nhà Bà con thân tộc lo xa E rằng...

Ban ngày các người vô gia cư không được ở gần Vatican

by phanxicovn la-croix.com, Nicolas Senèze, Rôma, 2017-09-22 Vì lý do an ninh, Hiến binh Vatican yêu cầu những người vô gia cư lánh Quảng trường Thánh...

Chúa Nhật 6 Thường Niên C | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://www.youtube.com/watch?v=Cnyu7iSjJK4 ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Sáu, Ngày 13 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Ca nhập lễ :  Kh 5,9-10 Lạy Chúa,...