Thursday, 20/06/2019

Daily Archives: 16/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 22 Tháng Giêng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 2 Sm 6,12b-15.17-19   Tin Mừng: Mc...

Các đồng xu thảy ở bồn nước Trevi sẽ không còn dành riêng cho...

by phanxicovn cath.ch, Grégory Roth, 2017-11-12 Các đồng xu du khách thảy vào bồn nước Trevi, một thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Rôma, sẽ...

Thứ Ba, Ngày 04 Tháng Chín | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 85,3.5 Xin dủ...

Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Chín | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ: Tv 118,137.124 Lạy Chúa, Ngài...

Thứ Năm, Ngày 05 Tháng Bảy, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa...