Monday, 27/05/2019

Daily Archives: 15/05/2019

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | April 30, 2018 – May 6, 2018

April 30, 2018 « April 29  |  May 1 » DAILY MEDITATION Monday of Fifth Week of Easter by Rev. Peter Tuyen Tran ooo Our first reading recounts and episode in the...

Thứ Hai, ngày 04 Tháng Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)             Ca nhập lễ :  Tv 105,47 Lạy Chúa là...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/ZaPQtktTaDc ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Ngày 19 tháng ba, Chúa Nhật 3 Mùa Chay, A | Lời Chúa trong Thánh Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   Xh 17,3-7 Bài đọc 2: ...

Thứ Năm, Ngày 23 Tháng Tám, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Kh 5,9-10 Lạy Chúa, Chúa...