Monday, 25/05/2020

Daily Archives: 14/05/2019

Tin xem nhiều

video

Stations of the Cross | Rev. Peter Tuyen Tran

https://youtu.be/ap4fyJOLMmc  

Thứ Tư, Ngày 07 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 118,133 Lạy Chúa, theo...

Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật XXIII Thường Niên...

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Ngâm thơ: Trà Lý | Video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/jnvjAYhslds NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang...

Ngày 19.01, Chúa Nhật 2 Thường Niên, A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 65,4 Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn...

Thứ Hai, ngày 25 Ttháng Ba, Lễ Truyền Tin, Lễ Trọng | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Dt 10, 5.7 Khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói:...