Saturday, 20/07/2019

Daily Archives: 14/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 23 Tháng Bảy, Thánh Bi-ghít-ta, Nữ Tu, Lễ Nhớ | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ   Cn 31,30.28 Người phụ nữ...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | October 29, 2018 – November 4, 2018

October 29, 2018 « October 28  |  October 30 » Monday of the Thirtieth Week in Ordinary Time Lectionary: 479 Reading 1 Eph 4:32–5:8 Brothers and sisters: Be kind to one another,...

Thứ Sáu, ngày 15 Tháng Ba | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 24,17-18 Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi bước...

Thứ Bảy, ngày 15 Tháng Sáu | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ: Tv 26,1-2 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ...

Đức Mẹ của Kinh Thánh và Đức Mẹ của lòng sùng kính

by phanxicovn Ronald Rolheiser, 2018-06-25 Có nhiều người tin rằng: Người Công giáo La Mã có khuynh hướng sùng bái Đức Mẹ, còn người Tin Lành...