Monday, 27/05/2019

Daily Archives: 13/05/2019

Tin xem nhiều

Đức Phanxicô phong chức cho 16 tân linh mục ở Bangladesh

by phanxicovn Đức Phanxicô trong lần phong chức ngày 7 tháng 5-2017 tại Đền thờ Thánh Phêrô –  AFP br.radiovaticana.va, 2016-11-07 Dhaka (RNA) – Trong chuyến tông...

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời | Ảnh & Nhạc diễn ý bài Phúc...

Tin Mừng:  Lc 2,16-21 Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài Nhi. Được đủ tám ngày, người ta đặt tên cho...

Cuộc khổ nạn thể xác của Chúa Giêsu

Bác sĩ Pierre Barbet | Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi lược dịch từ Pháp ngữ Lời giới thiệu Cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu đã...

Nếu chúng ta mời cha xứ về nhà ăn?

by phanxicovn famillechretienne.fr, Sophie Le Noën, 2018-05-14 Chúng ta không nghĩ về việc này, nhưng mời cha xứ về nhà ăn cũng là một cách làm...

Thứ Năm, Ngày 03 Tháng Tám | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Xh 40, 16-21.34-38   Tin Mừng: Mt...