Tuesday, 25/02/2020

Daily Archives: 12/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 12 Tháng Năm  | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy Bài đọc:   Cv 13, 26-33 Tung hô Tin...

Chúa Nhật XXIV Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/Dg2mvWBgR1U ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Daily Readings Audio | Daily Meditation | October 14, 2019 – October 20, 2019

October 14, 2019 « October 13  |  October 15 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây Optional Memorial Saint Callistus I, pope and martyr In...

Thứ Năm, ngày 16 Tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Gr 17,5-10 Tin Mừng: Lc 16,19-31 Ca...

Thứ Ba, ngày 26 Tháng Ba | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 16,6.8 Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì...