Monday, 26/08/2019

Daily Archives: 11/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 21 Tháng Tám, Thánh Pi-ô X, Giáo Hoàng, Lễ Nhớ | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Tl 2,11-19 Tin Mừng: Mt 19,16-22 Ca...

Thứ Hai, ngày 06 tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1: Lời Chúa trong sách...

Bài giảng Lễ Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa | Ngày đầu năm dương lịch

Tóm ý: Mục đồng hối hả đi tìm Theo như thần sứ chỉ điềm báo tin. Hài nhi Thiên Chúa giáng sinh Nằm trong máng cỏ an bình...

“Em đi giữa phố che mưa” | Chuyện phiếm Đạo/Đời

Chuyện Phiếm đọc trong tuần 31 Thường niên năm B 04-11-2018 “Em đi giữa phố che mưa” Mắt xanh nũng nịu, gió đùa áo bay ơ....

Bài giảng Chúa Nhật 8 Quanh Năm C

Một tuần nữa vào mùa chay, Cuộc sống mỗi ngày lai rai Lời Chúa. Chung quanh ta nhiều kẻ múa, Múa mồm, vụ lợi! Lời Chúa cho...