Monday, 27/05/2019

Daily Archives: 11/05/2019

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 8 Thường Niên C | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/qJS725rYBPA ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

Tóm ý:  Bắt đầu sứ vụ công khai Chúa lãnh phép rửa giống ai mọi đàng. Trời mở, tiếng phán rõ ràng: Con Ta chí ái! Lòng tràn...

Thứ Sáu, ngày 10 tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Ed 18,21-28 Tin Mừng: Mt 5,20-26 Ca...

Chiến tranh bắt đầu từ trái tim con người | Thánh lễ tại nhà...

Vatican | Tiếng Việt https://youtu.be/m_i2MISPu_k

Thứ Ba, Ngày 12 Tháng Chín | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Cl 2, 6-15   Tin Mừng: Lc...