Saturday, 20/07/2019

Daily Archives: 10/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, ngày 22 Tháng Tư, Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Xh 13,5.9 Chúa đã đưa anh em vào đất...

RIP | Bà Maria Dương Thị Xưa

CÁO PHÓ CCS Philipphê Minh Vĩnh Long báo tin: BÀ MARIA DƯƠNG THỊ XƯA Thân mẫu của 3 anh: Lê Văn Răn (P. Minh lớp 60) Lê Văn Rô...

Thứ ba, Ngày 24 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Kh 19,7.6 Nào ta...

Thứ Tư, Ngày 20 Tháng Sáu, Kính Thánh Giuse | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người...

Xin cầu nguyện cho chúng tôi [1] | Nhóm AHPM Vĩnh Long

Franc Lee Tháng Mười 2018. Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán. Tại căn phòng mang tên: Phòng Vi tính Sr Maria Cosolata. Sơ Matta Mỹ Triều (bên...