Monday, 25/05/2020

Daily Archives: 10/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ tư, ngày 26 tháng Mười Hai, ngày thứ hai trong Tuần Bát Nhật...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ Cửa trời đã mở ra đón thánh Tê-pha-nô vào. Người...

Đức Hồng y Tagle được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo

by phanxico.vn cath.ch, 2019-12-08 Ngày 8 tháng 12-2019, Đức Phanxicô bổ nhiệm Đức Hồng y Tagle, Tổng Giám mục giáo phận Manila, Phi Luật Tân làm...

Thứ Ba, Ngày 12 Tháng Mười Hai | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Is 40,1-11   Tin Mừng:  Mt 18,12-14 Ca...

Thứ Năm, ngày 20 Tháng Sáu | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 26,7.9 Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa....

Thứ Hai, ngày 06 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người...