Monday, 27/05/2019

Daily Archives: 10/05/2019

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 4 Phục Sinh B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/pWqfp9si3JQ ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Ngày 24 Tháng Mười Hai, Lễ Vọng Giáng Sinh, Lễ Đêm | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Tv 2,7 Chúa phán bảo tôi rằng: “Con là Con...

Ngày 19 Tháng Mười Một, Chúa Nhật 33 Thường Niên, A | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Cn 31, 10-13.19-20.30-31 Bài đọc...

Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng Sáu, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Tb 12, 1.5-15.20 Tin Mừng: Mc...

Thứ Sáu, Ngày 20 Tháng Mười, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 4,1-8 Tin Mừng: Lc 12,...