Monday, 27/05/2019

Daily Archives: 08/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 07 Tháng Tám, Tuần 18 Thường Niên A| Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Ds 11,4b-15 Tin Mừng: Mt 14,13-21 Ca...

Thứ Sáu, Ngày 29 Tháng Sáu, Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông Đồ, Lễ Trọng...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Đây hai vị tông đồ...

Thứ Ba, Ngày 16 Tháng Giêng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Sm 16, 1-13   Tin Mừng:...

Thứ Bảy, ngày 16 Tháng Ba | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 18,8 Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ...

Thứ Bảy, Ngày 23 Tháng Sáu, Kính Đức Trinh Nữ Vương | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)    Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...