Monday, 27/05/2019

Daily Archives: 07/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ hai, Ngày 18 Tháng Sáu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 26,7.9 Lạy Chúa,...

Thứ Ba, Ngày 20 Tháng Ba | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Ca nhập lễ:  Tv 26,14 Hãy cậy trông...

Bài giảng Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm B

Tóm ý: Chiều ngày Thứ Nhất trong tuần Cửa nhà đóng kín, lòng thuần âu lo Bình an Chúa đến ban cho Dấu đinh, thương...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | August 20, 2018 – August 26, 2018

August 20, 2018 « August 19  |  August 21 » Memorial of Saint Bernard, Abbot and Doctor of the Church Lectionary: 419 Reading 1 Ez 24:15-23 The word of the LORD...

Thứ Bảy, ngày 06 Tháng Tư | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Tv 17,5-7 Sóng tử thần dồn dập quanh tôi,...