Monday, 27/05/2019

Daily Archives: 06/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 31 Tháng Tám | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 85,1-3 Lạy Chúa,...

Chúa Nhật IV Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/yFhfIyN77VU ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Các “thiên thần hộ thủ” của các linh mục Á châu ở Pháp

by phanxicovn Lớp học cho các chủng sinh ở Viện công giáo Paris, Corinne SIMON/CIRIC/ la-croix.com, Claire Lesegretain, 2017-09-27 Một sự kiện chưa từng có kể...

Bánh Mì Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

Franc Lee Đức Giêsu ngồi giữa các bậc thầy Do Thái Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi...

Chúa Nhật, ngày 13 Tháng Một, Chúa Chịu Phép Rửa | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  x. Mt 3,16-17 Sau khi Chúa Giê-su chịu phép rửa,...