Saturday, 20/07/2019

Daily Archives: 06/05/2019

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật XV Quanh Năm B

https://youtu.be/T29xAaCMwwA Tóm ý: Chúa gọi mười hai tông đồ Coi như cột trụ tiền đồ Nước Cha Từng hai người một tách ra Loan tin cứu độ đuổi ma...

Thứ Tư, Ngày 03 Tháng Giêng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Ga 2, 29 –...

Tâm tình của Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên, cáo thỉnh viên án tuyên thánh...

Trọng kính quí Đức Cha, quí Cha, quí tu sĩ nam nữ. Kính thưa quí bà con lương giáo ủng hộ án tuyên thánh Cha...

Thứ Năm, ngày 11 Tháng Tư | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Dt 9,15 Đức Ki-tô là trung gian của giao...

Thánh Giuse và Giáng Sinh

By phanxicovn Ronald Rolheiser, 2009-12-06 Có vô số người, nhà thờ, vương cung thánh đường, chủng viện, tu viện, và cả các thành phố, thị trấn...