Monday, 27/05/2019

Daily Archives: 05/05/2019

Tin xem nhiều

video

Xin Cha chuyển cầu số 23

https://youtu.be/L3OBHkoc7e8

Thứ Hai, 03 Tháng Mười Hai, Thánh Phanxicô Xaviê, Linh Mục, Lễ Kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ Đây là những thánh nhân được Thiên Chúa nâng lên...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | October 29, 2018 – November 4, 2018

October 29, 2018 « October 28  |  October 30 » Monday of the Thirtieth Week in Ordinary Time Lectionary: 479 Reading 1 Eph 4:32–5:8 Brothers and sisters: Be kind to one another,...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá năm B

Tóm ý: Tư tế âm mưu giết Chúa Giu-đa, tiền bạc, héo úa lòng nhân. Sư phụ đong đếm đo cân Ba mươi đồng chẵn nghĩa ân Thầy...

Thứ Năm, ngày 21 Tháng Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Tv 30,3-4 Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá...