Thursday, 17/10/2019

Daily Archives: 04/05/2019

Tin xem nhiều

 Thứ Bảy, Ngày 03 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  Tv 144, 8-9 Chúa là...

Thứ Tư, Ngày 02 Tháng Tám, | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Xh 34, 29-35 Tin Mừng: ...

Thứ Ba, Ngày 14 Tháng Tám, Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, Tử đạo, Lễ Nhớ |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Chúa nói: “Hãy đến đây!...

Thứ hai, ngày 04 tháng chín | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Phạm Tấn Huy | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Tx 4, 13-18 Tin...

Thứ Tư, Ngày 20 Tháng Sáu, Kính Thánh Giuse | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người...