Monday, 27/05/2019

Daily Archives: 03/05/2019

Tin xem nhiều

Những khuôn mặt hằn nét đau khổ bởi cuộc sống nhưng cao thượng và...

by phanxicovn Những khuôn mặt hằn nét đau khổ bởi cuộc sống nhưng cao thượng và tươi cười: “Tôi mang tất cả họ trong tâm...

Những điều trông thấy dạy tôi sống đời | Số 1

Xin giới thiệu "Những điều trông thấy dạy tôi sống đời số 1" do linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên trình bày. Hơi dài,...

Thứ Bảy, ngày 19 Tháng Một | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả, giữa muôn ngàn...

Chúa Nhật, Ngày 8 Tháng Tư, Kính Lòng Thương Xót Chúa, Tuần 2 Phục Sinh, LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  1 Pr 2,2 Như những...

Xin Cha chuyển cầu số 27 | Ngày 23.7.2017

https://youtu.be/KiUrGNNMB8c