Monday, 25/05/2020

Daily Archives: 03/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ Bảy, Ngày 29 Tháng Chin, Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en, Ra-pha-en, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   Tv 102,20 Chúc tụng Chúa...

Thứ Hai, Ngày 16 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Ca nhập lễ Vị Mục Tử nhân lành...

Thứ Ba, Ngày 25 Tháng Tư, Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng, Lễ Kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   1 Pr 5,5b-14 Tin Mừng   Mc...

Đêm trắng dinh Caipha | Chuyện dài mùa Thương Khó

Chuyện dài ngắn nhất để dành đọc trong Mùa Thương Khó. Câu chuyện có thật, chia làm 9 tập, mỗi tập 1 phút 1. Bữa ăn...

Thứ Tư, ngày 16 Tháng Một | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả, giữa muôn ngàn...