Saturday, 20/07/2019

Daily Archives: 03/05/2019

Tin xem nhiều

Thứ ba, ngày 31 tháng mười | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 8, 18-25 Tin Mừng: Lc...

Thứ Năm, Ngày 27 Tháng Bảy, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu  | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Xh 19,1-2.9-11.16-20b Tin Mừng: Mt 13,10-17 Ca...

Thứ Sáu, Ngày 08 Tháng Sáu, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lễ Trọng |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ: Tv 32,11.19 Đời nọ tới...

Thứ Ba, ngày 22 Tháng Một | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  Tv 65,4 Lạy Chúa, toàn trái đất phải...

Thứ Bảy, Ngày 21 Tháng Mười, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 4, 13.16-18   Tin Mừng: Lc...