Monday, 27/05/2019

Daily Archives: 02/05/2019

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng C

Gioan Tẩy Giả gào to Ra khỏi chăn chiếu chăm lo phần hồn Cha Tuyên bài giảng dzập dzồn Thuốc ngủ liều mạnh tin đồn không sai. 1....

Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng Hai, Thánh Cô-lát-ti-ca, Đồng Trinh, Lễ Nhớ | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   1V 12,26-32; 13,33-34   Tin Mừng: Mc...

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12, Các Thánh Anh Hài Tử Đạo, Lễ kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ Các hài nhi vô tội xưa bị giết vì Đức...

Tất cả chúng ta đều mong manh và đều cần Thiên Chúa: Lễ hội...

by phanxicovn Nói chuyện tự phát với các em khuyết tật ở Tòa Sứ Thần Bogota chiều thứ năm 7 tháng 9 – 2017 fr.zenit.org, Anita...