Saturday, 20/07/2019

Daily Archives: 02/05/2019

Tin xem nhiều

Chúa Nhật, ngày 06 Tháng Một, Lễ Hiển Linh | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  x  Ml 3,1;  1 Sb 19,12 Này Chúa Tể càn...

Thứ Tư, Ngày 17 Tháng Mười, Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   Gl 2,19-20 Tôi cùng chịu...

Nhà thờ Công giáo cao nhất thế giới tọa lạc ở Châu Phi

Zelda Caldwell 26 tháng Mười Một, 2018 Felix Krohn|Wikipedia| Felix Krohn - Originally from Flickr CC BY-SA 2.0 --- Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Hòa Bình ở...

Thứ Tư, Ngày 23 Tháng Năm, Kính Thánh Giuse | LCTTL Năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người...