Monday, 25/05/2020

Daily Archives: 02/05/2019

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 6 Thường Niên, A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy https://www.youtube.com/watch?v=XahR0Gyscvo ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Tư, ngày 22 Tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đnl 4,1.5-9 Tin Mừng: Mt 5,17-19 Ca...

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên | Lễ Chúa Kitô Vua | Thánh Vịnh Đáp...

Nhóm Thánh Vịnh NaUy https://www.youtube.com/watch?v=ciPIL25oc6U ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Panô Chúa Nhật II Thường Niên

NguoiAnGiang Tin Mừng:  Ga 1,35-42 Các ông đã xem chỗ Đức Giê-su ở, và ở lại với Người. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Hôm...

Panô Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô

Franc Lee Tin Mừng   Mc 14,12-16.22-26 Đây là Mình Thầy. Đấy là Máu Thầy. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất...