Wednesday, 17/07/2019

Daily Archives: 01/05/2019

Tin xem nhiều

Nguyên tắc Festinger: Đừng đổ tại số phận, cuộc sống ra sao là do...

Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng. Chuyện bất ngờ xảy ra chỉ chiếm 10%, nhưng quyết định phản ứng của...

Đức Thánh Cha thành lập giáo phận Chengde (Thừa Đức) ở Trung quốc

‘Mong muốn thăng tiến việc chăm sóc mục vụ cho đoàn chiên của Chúa và phục vụ hiệu quả hơn cho ích lợi thiêng...

Thứ Bảy, Ngày 30 Tháng Mười Hai, Ngày Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Giáng...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Ga 2,12-17   Tin Mừng:  Lc...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Ngày Người Nghèo Thế Giới lần thứ Ba

Hy vọng người túng thiếu sẽ không mãi bị bỏ quên’ 13 tháng Sáu, 2019 15:15 ZENIT STAFF Dưới đây là văn bản (tiếng Anh) của Vatican...

Thứ Năm, ngày 31 Tháng Một, Thánh Gioan Bốtcô, Linh Mục, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)             Ca nhập lễ:  Mc 10,14 Chúa nói: “Cứ để...