Sunday, 24/03/2019

Daily Archives: 14/03/2019

Tin xem nhiều

Nếu chúng ta mời cha xứ về nhà ăn?

by phanxicovn famillechretienne.fr, Sophie Le Noën, 2018-05-14 Chúng ta không nghĩ về việc này, nhưng mời cha xứ về nhà ăn cũng là một cách làm...

Thứ Năm, Ngày 25 Tháng Năm | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A   

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 18,1-8 Tin Mừng   Ga 16,16-20 Ca...

Ali Ağca và “cô bé” của Cha Piô

by phanxicovn Trích sách “Bí mật của Cha Piô”, Antonio Socci, Nxb Pierre Téqui Các sử gia thường thiên vị (…) Câu chuyện thực tế thì...

Ngày 8 Tháng Mười, Chủ Nhật XXVII Thường Niên A | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Is 5,1-7   Bài đọc 2:  Tin mừng:...

Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro

Tóm ý: Mùa chay, Thứ Tư Lễ Tro  Những việc đạo đức phải lo hàng ngày: Bố thí, cầu nguyện, ăn chay. Sám hối, xưng tội, ăn ngay...