Monday, 27/05/2019

Daily Archives: 14/03/2019

Tin xem nhiều

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/-gT2iDUkrBQ ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Chúa Nhật 7 Thường Niên năm C | Nhạc & Ảnh diễn ý bài...

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài | Download File PDF Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy,...

Chúa Nhật XVII Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/0lZhLxodVNo ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Ngày 18 Tháng Hai, Chúa Nhật 1 Mùa Chay, B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   St 9,8-15   Bài đọc 2: ...

Thứ Ba, Ngày 20 Tháng Mười Một | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Gr 29,11.12.14 Chúa phán: “Ý...