Sunday, 24/03/2019

Daily Archives: 13/03/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 27 Tháng Mười Một | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đn 1,1-6.8-20 Tin Mừng: Lc 21,...
video

Xin Cha chuyển cầu số 35 | Phép lạ Cha Trương Bửu Diệp

Clip video do những người thọ ơn Cha Trương Bửu Diệp ở Montreal thực hiện. Kỷ thuật quay Video không cao, nhưng rất cao...

Thứ Ba, Ngày 21 Tháng Tám, Thánh Pi-ô X, Lễ Nhớ| LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Chúa đã chọn thánh Pi-ô...

Ngày 21 Tháng Tư, Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 4,1-12 Tin Mừng   Ga 21,1-14 Ca...

Thứ Sáu, Ngày 19 Tháng Giêng, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Sm 24, 3-21   Tin Mừng:...