Sunday, 24/03/2019

Daily Archives: 12/03/2019

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | January 29, 2018 – February 4, 2018

January 29, 2018 « January 28  |  January 30 »   Monday of the Fourth Week in Ordinary Time Lectionary: 323 Reading 1 2 Sm 15:13-14, 30; 16:5-13 An informant...

Thứ Tư, Ngày 21 Tháng Sáu, Thánh Lu-y Gon-da-ga, Tu Sĩ, Lễ Nhớ | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  2Cr 9,6-11 Tin Mừng: Mt 6,1-6.16-18 Ca...

Thứ Tư, ngày 27 Tháng Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  Tv 12,6 Lạy Chúa, con tin cậy vào tình...

Thứ Năm, ngày 31 Tháng Một, Thánh Gioan Bốtcô, Linh Mục, Lễ Nhớ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)             Ca nhập lễ:  Mc 10,14 Chúa nói: “Cứ để...

Thông tin về tiến trình án tuyên thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp [2]...

Thông tin lạc quan về tiến trình án tuyên thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp (tiếp theo) II. Giai đoạn ở Rôma từ ngày 30.5.2017     ...