Monday, 27/05/2019

Daily Archives: 11/03/2019

Tin xem nhiều

Tìm hiểu màu áo lễ phụng vụ

by phanxicovn fr.aleteia.org, Axelle Partaix, 2017-09-17 Cũng như hoa có ngôn ngữ của nó, các màu áo lễ cũng có biểu tượng riêng tùy theo lịch...

Thứ Tư, Ngày 16 Tháng Tám | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đnl 34,1-12 Tin Mừng: Mt 18,15-20 Ca...

Thứ Tư, ngày 02 tháng Một, Thánh Baxiliô Cả và thánh Ghêgôriô Nađien, giám mục,...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Ed 34,11.23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên...

Ngày 21 Tháng Tư, Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 4,1-12 Tin Mừng   Ga 21,1-14 Ca...

Thứ Ba, Ngày 17 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Ca nhập lễ :  Kh 19,5; 12,10 Nào...