Sunday, 24/03/2019

Daily Archives: 10/03/2019

Tin xem nhiều

Thứ Bảy, Ngày 06 Tháng Mười, Kính Đức Trinh Nữ Vương | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...

Chúa Nhật 2 Mùa Chay C | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/HMwea-mbwCQ ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM Download File PDF | File...

Thứ Năm, 21 Tháng Mười Hai  | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Dc 2,8-14   Hoặc: Xp 3,14-18a   Tin Mừng: ...

Bánh Mì Chúa Nhật 5 Thường Niên C

Franc Lee https://youtu.be/fHra3jaYLyM Franc Lee

Thứ Sáu, 24 Tháng Mười Một, Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc Và Các...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 Hoặc:   Kn...