Sunday, 24/03/2019

Daily Archives: 09/03/2019

Tin xem nhiều

Tết Kỷ Hợi | Thánh Vịnh Đáp Ca | Panô minh họa 3 ngày...

Nhóm Thánh Vịnh NaUy https://www.youtube.com/watch?v=sRWv7RbHV9E&t=3s TẾT NGUYÊN ĐÁN Franc Lee Mùng 1 Tết: Cầu bình an cho Năm Mới Mùng 2 Tết: Kính nhớ Tổ Tiên, Ông Bà, Cha...

Thông báo Lễ Giỗ Cha Antôn Ngô Văn Thuật | GP. Vĩnh Long

Thông báo về Lễ Giỗ Cha Antôn Ngô Văn Thuật (Giám Đốc Tiểu Chủng Viện Philipphê Phan Văn Minh) Lễ Giỗ do Cha Be, Cha sở...

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 13.01.2017: Để được chữa lành, cần dám mạo...

Vatican - Tiếng Việt Bài Tin Mừng hôm nay nói về chuyện người bất toại được thòng từ trên mái nhà xuống chỗ Chúa Giêsu....

Thứ Sáu, Ngày 06 Tháng Tư, Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Tv 77,53 Chúa dẫn...

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/XmZ2_wHwsPY ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy