Sunday, 24/03/2019

Daily Archives: 08/03/2019

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | November 19, 2018 – November 25, 2018

November 19, 2018 « November 18  |  November 20 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Our first reading begins the Revelation to John; the Church in Ephesus...

Chúa Nhật XXVII Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/kOOQXnm7bmY ĐÁP CA Doownload File PDF | File MP3 ALLELUIA Doownload File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Daily Readings Audio | Daily Meditation | January 18, 2019 – February 24, 2019

February 18, 2019 « February 17  |  February 19 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website The first reading tells the murder of Abel by his brother Cain,...

Những điều trông thấy dạy tôi sống đời | Số 3

Xin mời giải trí với Video  Những điều trông thấy dạy tôi sống đời 3 với chủ đề: - Giám Mục bán xe hơi sửa chủng...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | August 13, 2018 – August 19, 2018

August 13, 2018 « August 12  |  August 14 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website On three different occasions in Matthew's Gospel, Jesus predicted he would endure...