Monday, 27/05/2019

Daily Archives: 06/03/2019

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 18 Tháng Bảy | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Xh 2,1-15a Tin Mừng: Mt 11,20-24 Ca...

Chúa Nhật 2 Phục Sinh | Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

VIDEO NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Minh An | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn Nghe...

“Hãy đến từ lòng người và đến chính nơi ta” | Chuyện phiếm Đạo/Đời

Chuyện Phiếm đọc trong tuần 32 Thường niên năm B 11-11-2018 “Hãy đến từ lòng người và đến chính nơi ta.” “Đến với lòng thật thà...

Thứ Năm, Ngày 07 Tháng Chín, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Cl 1,9-14 Tin Mừng: Lc 5,1-11 Ca...

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/Snejj_gj6b8 ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy