Sunday, 24/03/2019

Daily Archives: 05/03/2019

Tin xem nhiều

Thứ sáu, ngày 11 tháng Giêng | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ: Tv 111,4 Giữa tối tăm bừng lên ánh sáng chiếu...

Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng Chín, Kính Đức Trinh Nữ Vương | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/rixr-PP79mA ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thiên Chúa đâu phải để sợ hãi

by phanxicovn Ronald Rolheiser, 2017-12-18 Tại sao chúng ta không giảng về lửa hỏa ngục nữa? Đây là một câu thường dấy lên nơi nhiều người...