Monday, 27/05/2019

Daily Archives: 04/03/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 22 Tháng Giêng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 2 Sm 6,12b-15.17-19   Tin Mừng: Mc...

Thứ Năm, Ngày 16 Tháng Tám, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Kh 5,9-10 Lạy Chúa, Chúa...

Bài giảng Chúa Nhật III Quanh Năm B

Tóm ý: Tin Mừng Chúa đi rao giảng: Sám hối ăn năn! Đã mãn thời kỳ! Trông xem đã thấy những gì. Nước Chúa gần đến còn chi...

Ngày 29 Tháng Ba,  Thứ Năm Tuần Thánh | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  x Gl 6,14 Chúng ta...

Từng bước theo Ngài (5) | Thứ Bảy Tuần Thánh | Chúa Nhật Phục...

Thứ Bảy Tuần Thánh Ngày 8 tháng 4 năm 30 Lính canh mồ Tin Mừng Mt viết: "Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua,...