Monday, 27/05/2019

Daily Archives: 03/03/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, ngày 11 Tháng Ba | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Tv 122, 2-3 Như mắt của gia nhân hướng nhìn...

Thứ Tư, Ngày 29 Tháng Mười Một, Kính Thánh Giuse | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28 Tin Mừng: Lc...

Thứ Ba, Ngày 13 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  x Is 55,1 Chúa phán:...

Thứ Ba, Ngày 25 Tháng Mười Hai, Thánh lễ Giáng Sinh | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Is 9,6 Một trẻ thơ chào đời để cứu ta,...

Thứ Ba, Ngày 13 Tháng Sáu, Thánh An Tôn Pa đô va, Linh Mục, Tiến...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  2 Cr 1,18-22 Tin Mừng: Mt...